Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad a finalizat controalele la acumulările de importanță C și D din spațiul hidrografic Prut – Bârlad

311877801_399468242397110_7082359531655966928_n

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat controalele la barajele și lacurile de acumulare din categoriile de importanţă C și D aflate în spațiul hidrografic Prut-Bârlad.

Controlul a început ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și a fost coordonată de Administrația Națională „Apele Române”.

Au fost controlate actele de reglementare și starea tehnică a obiectivelor hidrotehnice. Astfel, au fost verificate toate cele 453 de baraje de importanță C și D (de importanță normală și redusă) aflate în Spațiul Hidrografic Prut-Bârlad aferente județelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, dintre care 51 de baraje se află în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad, iar 402 sunt ale altor deținători (autorități publice locale, instituții publice, agenți economici, persoane juridice/fizice).

În urma acestor controale de pe teritoriul administrat de către A.B.A. Prut-Bârlad s-au constatat următoarele aspecte:

  • 51 de baraje aflate în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad au toate avizele tehnice și funcționează în condiții de siguranță;
  • 221 dețin acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor;
  • 12 sunt în procedură de obţinere a acestora;
  • 34 au acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor expirate;
  • 135 acumulari nu dețin acte de reglementare.

La acumulările/barajele unde s-au identificat neconformități inspectorii de specialitate în domeniul gospodăririi apelor au impus măsuri specifice,  în conformitate cu legislația specifică în vigoare.