Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad a emis 944 de acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad au emis un număr de 944 de acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor de la începutul anului 2019 până în prezent. Astfel, în anul 2019 la nivelul instituției, incluzând și cele patru Sisteme de Gospodărire a Apelor din Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, au fost emise 800 de acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor și s-au acordat 131 de consultanțe tehnice.

Iar de la începutul anului 2020 până în prezent au fost emise 144 astfel de documente specifice domeniului de gospodărire a apelor. În decursul anului 2019 la nivelul A.B.A Prut-Bârlad s-au emis: 152 avize de gospodărire a apelor, 83 autorizații de gospodărire a apelor, 6 avize de amplasament, 2 permise de traversare, 16 referate tehnice de specialitate și au fost acordate 48 de consultanțe tehnice.

La nivelul Sistemelor de Gospodărire a Apelor din subordine, respectiv cele din Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, s-au emis anul trecut: 249 avize de gospodărire a apelor, 308 autorizații de gospodărire a apelor și 83 consultanțe tehnice.

Ca specificitate, cele mai multe avize de g. a emise de către A.B.A Prut-Bârlad și Sistemele de Gospodărire a Apelor din subordine, au fost pentru sisteme de alimentare cu apă, sisteme de canalizare / epurare a apelor uzate, acestea fiind în număr de 134 acte, respectiv 117 avize pentru traversări de curs de apă cu trasee ale unor căi comunicație pe care au fost proiectate lucrări de artă, trasee ale unor conducte și linii electrice.

Totodată au fost emise și 33 pentru amenajare teritoriu și pentru urbanism (PUZ / PUG), 21 acte de reglementare pentru alimentări cu apă pentru irigații, 6 pentru amenajări piscicole, 15 pentru platforme de depozitare gunoi grajd.

De la începutul anului 2020 până în prezent la nivelul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad au fost emise 46 de acte de reglemetare (avize și autorizații de gospodărirea apelor, avize de amplasament), 14 referate tehnice de specialitate și 8 consultanțe tehnice. Sistemele de Gospădărire a Apelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați au emis, până în prezent, 38 de avize de gospodărire a apelor, 60 autorizații de gospodărire a apelor și 35 consultanțe tehnice.

În prezent, la A.B.A Prut -Bârlad sunt solicitări aflate în procedură de reglementare pentru 10 avize de gospodărire a apelor și 155 autorizații de gospodărire a apelor, iar la nivelul Sistemelor de Gospodărire a Apelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați se află în procedură de 23 avize de gospodărire a apelor și 80 autorizații de gospodărire a apelor.

Specialiştii A.B.A Prut – Bârlad continuă procedurile de avizare și autorizare a obiectivelor socio-economice, precum și ale sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare/epurare a apelor uzate, aflate în administrarea marilor operatori zonali de servicii de apă/canal, în concordanță cu prevederile legislației naționale aflate în vigoare, care transpun Directivele Europene.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!