Acuze false aduse inspectoratului scolar iesean

Toate acuzațiile aduse Inspectoratului Școlar Județean Iași privind segregarea în mediul școlar ieșean au fost verificate de M.E.N.

Sharing is caring!

Toate acuzațiile aduse Inspectoratului Școlar Județean Iași privind segregarea în mediul școlar ieșean au fost verificate de M.E.N.

Aceste acuzații sunt false

Niciuna dintre situațiile sesizate de către reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa – filiala Iași, în speță de doamna Elena Motaș, nu se confirmă, acest lucru fiind constatat de către reprezentanții M.E.N. care au efectuat verificări la fața locului, având întâlniri comune cu echipa de conducere a I.S.J. Iași, cu directorii unităților de învățământ implicate, cu reprezentanți ai părinților, cu elevi din toate școlile acuzate public de existența fenomenului de segregare școlară.

Reprezentanții M.E.N. au efectuat o vizită de informare și consiliere în județul Iași, echipa deplasându-se la I.S.J. Iași, la Școlile Gimnaziale „Ion Neculce” și „Titu Maiorescu”, precum și la Școala Profesională Dagâța și la Școala Primară Zece Prăjini.

Din raportul transmis de M.E.N. către I.S.J. Iași reiese clar faptul că I.S.J. Iași nu a încălcat legislația în vigoare în niciuna din situațiile prezentate public de către Partida Romilor Pro Europa, prin reprezentanta acesteia, doamna Elena Motaș.

1.Referitor la acuzația formulată de Partida Romilor Pro Europa, filiala Iași, conform căreia au fost încălcate drepturile copiilor romi de la Școlile Gimnaziale Voinești și Moțca, raportul M.E.N. arată că s-au constatat următoarele: solicitarea de ore de limba rromani în timpul anului școlar nu poate fi soluționată acum, întrucât legislația nu permite alocarea de norme pentru anul în curs nici la limba rromani, nici la o altă disciplină școlară. Atât cererile depuse de către consilierul pentru problemele rromilor din cadrul Primăriei Voinești, cât și cele depuse de către mediatorul școlar de la Școala Gimnazială Moțca, în vederea asigurării studiului Limbii și literaturii rromani, au fost supuse aprobării conducerii unităților de învățământ în cauză, respectiv inspectoratului școlar județean mult prea târziu, după începerea anului școlar. Legislația în vigoare nu permite înființarea posturilor după începerea anului școlar, dar acest fapt nu înseamnă că există un refuz din partea I.S.J. Iași și că cererile nu vor fi luate în considerare pentru anul școlar viitor.

2. Referitor la desființarea catedrelor de Limba și literatura  rromani, raportul M.E.N. precizează că nu există o diminuare a acestor norme, în prezent la nivelul județului lași existând același număr de posturi ca în anul școlar trecut.

3. În ceea ce privește presupusele situații de segregare școlară semnalate de reprezentanta Partidei Romilor ProEuropa, filiala Iași, doamna Elena Motaș, au fost efectuate deplasări de către reprezentantii M.E.N. la Școala Profesională Dagâța, unde s-a vizitat unitatea de învățământ, clasele unde învăță elevii proveniți de la structura Zece Prăjini, constatându-se că toți elevii sunt tratați egal și beneficiază, de asemenea, de experiența acelorași cadre didactice în procesul instructiv-educativ.

S-a verificat Procedura operațională privind selecția elevilor pentru constituirea claselor a V-a, constatându-se că s-a respectat principiul continuității și al egalității de șanse. De asemenea, s-a ținut seama și de domiciliul elevilor, pentru ca aceștia să poată beneficia de microbuzul școlar.

Au fost convocați la școala mai sus menționată, părinții elevilor rromi, în vederea consultării acestora cu privire la acuzele apărute atât în mediul online, cât și prin intermediul unor petiții transmise la minister de către un reprezentat al etniei rrome, președintele Partidei Rromilor Pro-Europa, filiala Iași, d-na Elena Motaș.

La ședință au fost prezenți 8 din totalul de 9 părinți ai copiilor de etnie rroma. Menționăm că nu există în niciuna din cele doua clase a V-a copii segregați pe criteriul etnic, în clasa cu presupusa situație de discriminare existând un grup de 9 copii romi și 10 copii români. Solicitarea doamnei Motaș de a-i distribui pe cei 9 copii romi și în cealaltă clasă nu a fost acceptată de către părinții copiilor minoritari.

În urma discuțiilor cu părinții elevilor, a reieșit că aceștia nu doresc și nu au solicitat acest lucru, întrucât nu au simțit vreo formă de manifestare discriminatorie din partea niciunui cadru didactic față de copii, că  sunt extrem de mulțumiți de calitatea actului didactic la clasă, pentru că și ei au fost elevi ai aceleiași unități de învățământ.

De asemenea, au declarat că sunt total nemulțumiți de faptul că nu au fost  consultați în momentul în care au fost făcute acuzațiile de segregare, pe care le neagă vehement. În plus, reprezentantul Comitetului de părinți la nivelul unității de învățământ este de etnie rromă. Totodată, părinții avertizează că în cazul în care se va proceda la redistribuirea elevilor, nu-i vor mai trimite pe copii la  școala.

Analizând situația prezentată de către părinți, reprezentanții M.E.N. au constatat că nu  se  impune redistribuirea elevilor în cele două clase a V-a, deoarece, pe de o parte, orice decizie trebuie să respecte principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare, ceea ce s-a făcut la nivelul acestei unități de învățământ, iar pe de altă parte, învățământul preuniversitar este centrat pe elev. În raportul M.E.N. se recomandă ca interesul copilului să prevaleze în fața altor interese atunci când se iau măsuri cu privire la copil, un individ care are nevoi și drepturi distincte.

4. Referitor la presupusul caz de segregare a copiilor rromi de la Școala Gimnazială “Ion Neculce”, din clasa pregătitoare, reprezentanții M.E.N. precizează că nu există niciun context de segregare a copiilor romi, procedurile  de  repartizare  a  elevilor  în  Clasa pregătitoare, încadrarea tuturor cadrelor didactice, fiind corect elaborate și aplicate întocmai. Trebuie menționat că 5 clase pregătitoare de la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” își desfășoară activitatea în incinta Școlii Gimnaziale „Ion Neculce”, pe același palier unde funcționează o clasă pregătitoare a Școlii Gimnaziale „Ion Neculce”, toate cele 6 clase beneficiind de pauze simultan. Mai mult decât atât, elevii celor două școli derulează activități extracurriculare comune, incluse în proiectul educativ ,,Ne jucăm  împreună”, proiect inițiat de cadrele didactice din cele două unități de învățământ. Considerăm că această formă de colaborare dintre cele două școli este un exemplu de bună practică, de incluziune școlară și sub nicio formă nu poate fi vorba de segregare.

De asemenea, din verificările la fața locului s-a putut concluziona că toate clasele au fost corect constituite, respectându-se legislația în vigoare.  

I.S.J. Iași a respectat întocmai legislația în vigoare și manifestă în continuare toată deschiderea pentru soluționarea eventualelor probleme ale minorităților, fără a prejudicia imaginea elevilor, a etniei sau a reprezentanților acestora, având drept prioritate interesul superior al copiilor. I.S.J. Iași tratează cu maximă responsabilitate și prioritate asigurarea șanselor egale la educație pentru toți elevii. (Comunicat ISJ Iasi)

shares