Activități educaționale în cadrul proiectului „Regimul comunist în România între document și memorie”

1

În perioada 2-4 mai 2022, s-au desfășurat activități în cadrul unui proiect de colaborare încheiat între Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Parteneriatul are în vedere rememorarea și analiza critică a unor momente semnificative din evoluția instituțională a României în perioada comunistă, a ilegalității și încălcării drepturilor omului specifice unui regim totalitar. Activitățile s-au desfășurat sub forma unor atelier și a unor activități interactive cu elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” Iași și de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, în cadrul cărora au fost prezentate exemple concrete de implicare a poliției politice în represiunea sistematică a opozanților regimului comunist. Proiectul s-a încheiat la Liceul Teoretic ,,Miron Costin” din Iași unde a avut loc conferința ,,Regimul comunist în România între document și memorie”, prin care s-a realizat familiarizarea profesorilor de istorie cu metode de studiu ale arhivelor fostei Securității, astfel încât, prin investigație istorică și studii de caz, elevii să interacționeze cu sursele istorice primare.

Profesorii de istorie de la cele trei unități școlare au făcut eforturi pentru organizarea evenimentelor succesive, iar elevii și-au însușit metode și tehnici utile pentru studierea arhivelor fostei Securități prin studiile de caz prezentate de către cercetător dr. Oana Demetriade de la Direcția de Cercetare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și reunite sub titlul „Lupta lui Vasile Paraschiv pentru respectarea drepturilor omului în România comunistă”. Pe parcursul activității participanții au putut observ modul în care arhivele fostei Securității pot constitui resurse pentru o investigație istorică și care ar putea fi impactul unei astfel de analize, întrucât studiul de caz despre Vasile Paraschiv a pornit de la mărturia acestuia și a ajuns un exemplu detaliat al disidenței anticomuniste, respectiv a tehnicilor adoptate de către instituția Securității împotriva lui, de la șantaj, răpiri, maltratări, exil, acuzație de afecțiuni psihice ca pedeapsă vina de a cere respectarea drepturilor omului.

Proiectul va continua cu o serie de activități ce au în vedere creșterea pregătirii profesionale a cadrelor didactice, dar și realizarea unui ghid pentru profesori și elevi în care o parte din fondurile arhivistice, aflate în cercetare la CNSAS și devenite publice, pot fi transformate în exemple, studii de caz și resurse educaționale care să asigure legătura dintre Istoria ca știință și Istoria ca obiect de studiu în învățământul preuniversitar.