Activități de formare desfăurate de Inspectoratul Școlar Județean Iași în cadrul proiectului Erasmus Autism They are On Of Us

autism-1-768x397

În perioada 28 martie -1 aprilie 2022, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași au participat la o activitate de formare având ca temă problematica tulburărilor din spectrul autist. Evenimentul s-a desfășurat  în Varșovia, Polonia, și a reunit beneficiari ai instituțiilor partenere din Spania, Turcia, Polonia și Belgia.

Activitatea face parte din calendarul proiectului Erasmus + Autism They are On Of Us,implementat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în calitate de partener,în perioada 2019-2022.

Scopul acestuia este să îmbunătățească abilitățile de viață ale copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist pentru a facilita adaptarea lor la viața socială, pentru a-i ajuta pe elevii diagnosticați cu această tulburare, precum și familiile acestora să își cunoască drepturile. Un alt obiectiv vizează incluziunea școlară și socială a acestor elevi prin valorificarea capacităților personale. Totodată, este urmărită conștientizarea rolului școlii și al familiei în viața copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor familiilor din care provin, dar și ale profesorilor care lucrează în acest domeniu.

În cele 5 zile de formare, specialiști din țările implicate au  participat la activități educaționale și terapeutic – recuperatorii, au  dezbătut probleme și dificultăți care apar în mediul educațional atunci când vorbim de integrarea școlară a elevilor cu tulburări din spectrul autist sau alte tipuri de dizabilități. În centrul activităților au fost exemple practice de integrare școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale, modalități de intervenție terapeutică ale specialiștilor care pot facilita adaptarea elevilor cu tulburări de spectru autist la mediul școlar.

Am remarcat că sistemul educațional polonez are o abordare incluzivă, o preocupare pentru integrarea copiilor cu dizabilități atît în școli de masă integratoare, cât și în  școli speciale. Școala pe care am vizitat-o, Jan Marcin Szancer, este o școală integratoare în care erau integrați 74 elevi cu mai multe tipuri de dizabilități: intelectuale, locomotorii, deficiență de auz sau elevi cu tulburare de spectru autist. Clasa integrată cuprinde 20 de elevi tipici și 5 elevi cu dizabilități. Un aspect particular este faptul că ,în acele clase, sunt 3 profesori pe parcursul derulării activității didactice: profesorul care predă disciplina, profesorul de educație specială care se ocupă de grupul de elevi cu dizabilități și shadow (însoțitor, facilitator) pentru elevii cu deficiențe grave care au nevoie de sprijin și suport permanent pe parcursul activității. În Varșovia sunt 22 de școli speciale unde sunt integrați elevi cu dizabilități severe.

Numărul specialiștilor care lucrează cu acești elevi  în școala integratoare sunt: 3 profesori logopezi, 4 profesori pentru terapie educațională, 5 profesori pedagogi care realizaează intervenții pe domenii de dezvoltare, 4 profesori psihologi, 20 de profesori asistenți, 4 profesori shadow și 2 profesori care realizează activități de educație de tip remedial. Remarcăm o echipă interdisciplinară complexă, intervenții de specialitate, o preocupare pentru asigurarea unei baze materiale moderne și materiale educaționale adaptate pentru nevoile educaționale și de sprijin ale elevilor cu CES.

Un alt aspect intersant pentru practica educațională curentă este educația de tip remedial care se realizează constant, cu profesori care oferă acest tip de serviciu în mediul școlar. Educația are un caracter practic aplicativ și se bazează pe dezvoltarea abilitățior de viață independentă.

Se evidențiază abordarea diferențiată  în cadrul activității de evaluare a elevilor cu CES la nivelul sistemului educațional plonez.

Am remarcat o preocupare pentru accesibilizarea spațiilor publice: rampe de acces, semafoare cu semnale sonore, marcaje tactile pe stradă, toalete.

Experiența de formare la care s-a participat în Varșovia a completat cunoștințele teoretice și a îmbogățit strategia de intervenție și terapie pentru tulburarea de spectru autist, urmând ca acestea să fie diseminate către specialiștii din județul Iași care lucrează cu preșcolari, elevi și tineri diagnosticați cu autism, atât cu cei integrați în școlile de masă, cât și cu cei din școlile speciale.

Amintim că, în județul Iași, aproximativ 300 de elevi cu autism sunt integrați în școli de masă și în școli speciale, beneficiind de suport de sprijin educațional printr-un curriculum adaptat și intervenții ale unor specialiști, precum profesori de educație specială, psihopedagogi, profesori de sprijin, profesori logopezi, kinetoterapeuți sau consilieri școlari.