Acces mai bun la serviciile de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

dentisti1

Bugetul alocat furnizorilor de servicii de medicină dentară aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași s-a dublat începând cu luna mai 2022. Astfel, suma contractată a crescut la o valoare de referință de 4.000 lei/lunar/medic specialist/urban, față de 2000 lei lei/lunar/medic specialist/urban.

În funcție de gradul profesional și mediul unde activează medicii de medicină dentară se aplică următoarele sporuri la suma alocată prin contract:

  • pentru un medic specialist din zona urbană suma orientativă alocată este de 4.000 lei/lună, în timp ce pentru un medic specialist din zona rurală suma alocată este 6000 lei/lună;
  • pentru medicul dentist fără grad profesional care activează în zona urbană suma orientativă este de 3200 lei/lună, iar pentru medicul dentist fără grad profesional din zona rurală este de 4800 lei/lună;
  • pentru medicii primari de medicină dentară ce profesează în zona urbană li se alocă suma orientativă de 4800 lei/lună, iar pentru cei din rurală 7200 lei/lună.

Menționăm faptul că pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală dentară cuprinde 25 de acte terapeutice care sunt afișate atât la cabinetele medicale aflate în contract cu CAS Iași cât și pe web-site-ul www.cjasis.ro la Secțiunea – Pachete de servicii medicale și tarife decontate de CNAS/Servicii medicale pe tipuri de asistență medicală/Medicină dentară.

De asemenea, menționăm faptul că numărul furnizorilor de medicină dentară în contract cu CAS Iași a crescut față de perioada anterioară ajungând la 248, iar numărul medicilor stomatologi titulari care desfășoară activitate la acești furnizori a ajuns la 613, din care 394 medici sunt în mediul urban și 219 în mediul rural.

Această creștere a valorilor de contract în asistența medicală dentară va conduce la un acces mai bun al persoanelor asigurate la acest tip de servicii medicale decontate din fondul național de asigurări de sănătate.