A inceput la nivel national „Luna Plantarii Arborilor”

impadurire

Luna Plantării Arborilor, marcată anual între 15 martie și 15 aprilie, conform Codului Silvic, înseamnă numeroase acțiuni de împădurire, acțiuni de popularizare și educație forestieră.

Astfel, la nivelul întregii țări, în campania de împăduriri de primăvară, ce se suprapune Lunii Plantării Arborilor, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va planta circa 20 de milioane de puieți forestieri și va regenera peste 9.600 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, în cursul campaniei de împăduriri de primăvară.

Tot în cadrul acestei campanii, în fondul forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, vor fi efectuate lucrări de completări pe 1.997 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor pe alte 537 de hectare.

Măsura de investiții din PNRR – Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri – are un buget de 730 milioane de euro și vizează realizarea a 56.000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

„Luna Pădurii este un bun prilej să recunoaștem beneficiile pădurii pentru noi și mediul înconjurător, dar și un îndemn să acționăm în spiritul protejării acesteia. Alături de campania de împăduriri lansată de Romsilva, creșterea suprafeței împădurite din țara noastră este susținută și de componenta Păduri şi protecţia biodiversităţii din PNRR, cu un buget de 1,173 miliarde euro. Investiţiile includ cel mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure, cel puţin 90 de pepiniere operaţionale noi şi renovate, precum şi suprafeţe noi de păduri urbane”, a declarat Tánczos Barna.

In această perioadă, sunt deschise două apeluri de proiecte pentru acordarea de sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri. Primul apel este „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI” și are o alocare financiară totală de 500 milioane de euro. Prin cel de-al doilea apel, se acordă finanțare pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.