A fost semnat contractul pentru extinderea sistemului de apă și canalizare Iasi – Popricani

apavital

ApaVital a semnat contractul de execuție pentru Extinderea sistemului de apă şi canalizare Iaşi – Popricani, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”.

In cadrul contractului de lucrări se va construi conducta de aducţiune apă potabilă Letcani – Popricani – Moimesti, în lungime de peste 16 km.

Totodată, se va construi și o nouă staţie de pompare a apei, pentru a asigura o presiune corespunzătoare la nivelul sistemului de distribuţie. În Popricani, se va construi o gospodărie de apă ce va include rezervoare, o staţie de pompare şi o staţie de clorinare.

De asemenea, în localităţile Popricani, Moimeşti, Vânători şi Vulturi se va înfiinţa o reţea de alimentare cu apă cu o lungime de peste 10 km şi o reţea de canalizare apă menajeră cu o lungime de aproape 30 de km, la care se vor adăuga 13 staţii noi de pompare apă uzată, împreună cu conductele de refulare aferente.

Valoarea contractului este de 56.431.074,47 lei fară TVA, peste 10 milioane de euro şi are o durată de execuție de 22 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor.