A fost scos la licitatie Master Planul Integrat si studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea Aeroportului

Aeroport

Valoarea estimata a contractului este de 3,3 milioane de lei fara TVA. Termenul de prestare a serviciilor este de 9 luni și reprezintă perioada cuprinsă între emiterea ordinului de începere a serviciilor și data la care vor fi obținute toate avizele, aprobările, autorizațiile, acordurile necesare, conform dispozițiilor legale și clauzelor prezentului contract, inclusiv avizul de la A.A.C.R. și aprobarea în C.T.E. al Consiliului Județean Iași, pentru partile din contract care presupun obtinerea acestor avize.

Durata contractului este 11 luni și include perioadele aferente constituirii garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a serviciilor, prestarea efectiva a serviciilor, termenul de plata, obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare, perioada pana la data aprobarii documentatiei in Comisia tehnico-economică a Consiliului Judetean Iasi, inclusiv a admiterii receptiei de către Achizitor a serviciilor prestate si documentatiilor intocmite.

Conform caietului de sarcini pentru viitoarea dezvoltare a Aeroportului va fi analizata o viitoare trama stradala care sa lege aeroportul astfel:

– pe zona de sud est cu cartierul Dancu, ce apartine de comuna Holboca;

– pe zona de sud vest cu cartierul Tatarasi;

– pe zona de nord est cu Soseaua Ocolitoare de Nord a Iasului;

– pe zona nord vest cu comuna Aroneanu

Cresterea semnificativa a traficului din 2015, precum si posibilitatea de dublare a numarului de pasageri preconizata in 2020 pune serioase probleme ce trebuie rezolvate in scurt timp printr-o viziune pragmatica.