A fost avizat planul de management al spațiului hidrografic Prut – Bârlad

DSC_1950

Ieri, în cadrul întrunirii Comitetului de Bazin Prut-Bârlad a fost prezentat Planul de Management al Spațiului Hidrografic Prut-Bârlad (2022 – 2027) și totodată, membrii au fost informați despre stadiul măsurilor analizate până în prezent, la nivel de screening, în cadrul proiectului RO-FLOODS, în urma căruia se va elabora Planul de Management al Riscului la Inundații.

Planul de management al spaţiului hidrografic Prut-Bârlad constituie principalul instrument de implementare a prevederilor Directivei Cadru Apă – componenta de gestionare calitativă a resurselor de apă. Este al treilea Plan de Management realizat la nivelul spațiului hidrografic Prut-Bârlad. Acest document are drept scop fundamentarea de obiective ţintă, pentru o perioadă de 6 ani, în vederea asigurării accesului la apă de bună calitate pentru toţi cetăţenii şi a atingerii și menţinerii stării bune a apelor, prin identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane.

Ședința a fost condusă de către Președintele Comitetului de Bazin- Prefectul județului Iași, domnul Bogdan Petru COJOCARU, împreună cu Vicepreședintele Comitetului de Bazin, domnul primar al Municipiului Tecuci Lucian Grigore COSTIN și a reunit on-line reprezentanți ai autorităților naționale, județene, locale ai operatorilor de apă, ai Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, ai agențiilor de protecția mediului și ai ONG-urilor din bazinul hidrografic Prut-Bârlad.