A fost aprobata metodologia de monitorizare si calcul ale pierderilor de vaccin impotriva Covid-19

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul ale pierderilor de vaccin împotriva COVID-19. Documentul stabilește Metodologia de raportare, monitorizare și calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19.

Conform prevederilor OUG 3/2021, pentru vaccinurile împotriva COVID-19 sunt admise pierderi anuale cantitative şi valorice în limită maximă de 25% calculate pentru întregul lanţ de depozitare, distribuţie şi consum al vaccinurilor. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, de fiecare entitate implicată în procesul de vaccinare.

Cauzele pierderilor de vaccin împotriva COVID-19 pot fi următoarele:
a) expirare (neutilizarea vaccinului prin depășirea termenului/perioadei de valabilitate precizat în rezumatul caracteristilor produsului;
b) spargerea flacoanelor;
c) furt;
d) întreruperea lanțului de frig (incidente neprevăzute: echipament frigorific defect, întrerupere eletricitate sau orice alt eveniment care determină stocarea vaccinului în condiții necorespunzătoare);
e) doze diluate și neutilizate;
f) defect de producție;
g) expirare prin decongelare (produs ajuns la sfârșitul perioadei de valabilitate ca urmare a scoaterii din lanțul de frig -20/-80˚C, prin dezghețare la 2-8 grade˚C și depășirea termenului precizat în instrucțiuni, conform rezumatul caracteristilor produsului;
h) desfacerea unui flacon nou în situația prezentării unei persoane în vederea vaccinării, apărând astfel riscul sacrificării dozelor rămase neadministrate.