900 de ieșeni au depus cereri pentru a-și casa mașinile. Proiectul prevede 3000 de lei în schimbul casării mașinilor vechi

masini abandonate

Municipalitatea ieşeană a lansat în octombrie anul trecut proiectul de hotărâre care vizează casarea maşinilor vechi în schimbul a 3.000 de lei, fără obligativitatea de a achiziţiona o maşină nouă. Astfel, pentru a putea fi casat, autoturismul trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii: să fie înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT unde se depune solicitarea, la data participării în program să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani calculată de la anul fabricaţiei şi să aibă norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară. Mai mult, maşina trebuie să conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).

La rândul lor,  proprietarii sunt consideraţi eligibili pentru a depune solicitare dacă are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanţare şi deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local,  şi că nu fi obţinut finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi. În fine, solicitantul nu trebuie să aibă la activ condamnări pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Potrivit oficialilor Primăriei, interesul în rândul ieşenilor pentru acest program este unul crescut. Primarul Mihai Chirica a dezvăluit ieri faptul că 900 de ieşeni au depus cereri şi aşteaptă nerăbdători continuarea proiectului după ce cei din Ministerul Mediului l-au pus cumva în stand-by. „Pe 16 ianuarie va fi o discuţie în acest sens la Ministerul Mediului. Proiectul a fost amânat întrucât nu ne putem de acord asupra sumele cu care fiecare entitate să contribuie în acest porgram. Iniţial era vorba de 50% contribuţia ministerului şi de 50% cea a primăriilor, însă au fost solicitări ca ministerul să vină cu 70%, iar primăriile cu restul de 30 de procente”, a spus Mihai Chirica.