80 de elevi din Iași nu au participat la prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022

bacalaureat

Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022 (Limba și literatura română).

La nivelul județului Iași, au fost organizate 3 centre de examen. Au fost prezenți 515 candidați din totalul de 595 de candidați înscriși pentru această probă (86,56%): 413 candidați din promoția curentă, respectiv 102 din promoțiile anterioare. Nu au participat 80 de candidați: 57 din promoția curentă și 23 din promoțiile anilor anteriori. Nu au existat tentative de fraudă și nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

● miercuri, 17 august – proba obligatorie a profilului

● joi, 18 august – proba la alegere a profilului și a specializării

Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

● recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

● susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

● obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 16 – 18 august, între orele 8:00 – 16:00, respectiv 19 august, între orele 8:00 – 14:00.