Un bloc cu 72 apartamente ANL va fi construit in zona Smardan

anl

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru cele 72 de apartamente prin credit ipotecar din municipiul Iași.

În amplasamentul din strada Smârdan nr. 8-18 se va construi un bloc, cu 72 de apartamente și parcare subterană, cu regim de înălțime S+D+P+6E, format din 2 tronsoane: tronson A (33 apartamente cu 1, 2 și 3 camere) și tronson B (39 apartamente cu 1 și 2 camere), pe un teren în suprafață de 2.922 mp.

Fondurile utilizate pentru finanţarea lucrărilor de execuţie a acestor locuinţe sunt fonduri private, asigurate de viitorii proprietari (avans şi credit ipotecar contractat de beneficiar de la o instituție financiar-bancară care colaborează cu ANL, sau surse proprii).

Proiectul se derulează prin “Programul de construcții locuinţe proprietate personală, prin credit ipotecar”. Acesta este primul program implementat de agenție și se adresează tuturor persoanelor cu cetățenie română, care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuință cu credit ipotecar, construită prin intermediul ANL.

Viabilizarea terenului pe care se vor construi locuinţele (reţelele de utilităţi, drumul de acces, spaţiile verzi şi iluminatul public) va fi asigurată de Primăria Municipiului Iași, din fonduri proprii. Terenul aferent locuințelor se transmite în folosința gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe de către Consiliul Local al Municipiului Iași, pe durata executării construcțiilor de locuințe. Ulterior predării locuințelor către beneficiari, autoritatea publică locală va stabili modul de exploatare a terenului (în concesiune, în folosință, vânzare).