515 solicitanti s-au inscris in etapa a doua a Programului Iluminat Public

iluminat-stradal-led

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat în data de 30 decembrie 2022, cea de-a doua sesiune de înscriere a solicitanților unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu în cadrul Programului Iluminat Public. Într-o săptămână de la lansare, bugetul alocat a fost rezervat integral.

”Faptul că bugetele alocate pentru cele două ediții ale programului au fost epuizate într-un timp atât de scurt, ne confirmă încă o dată faptul că există un interes deosebit de mare din partea unităților administrativ-teritoriale. Acest program reprezintă un sprijin pentru comunele, oraşele și municipiile din România care doresc să-și modernizeze sistemele de iluminat public, întrucât proiectul de ghid prevede o finanţare de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie. Aceste îmbunătățiri se vor reflecta în optimizarea consumului de energie și, implicit, în reducerea facturilor la utilități, precum și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;

pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;

pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;

pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;

pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;

pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei”.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.