4742 de elevi ieșeni au participat la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat

bacalaureat-test-buun.

Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 (Limba și literatura română).

La nivelul județului Iași, au fost organizate 18 de centre de examen. Au fost prezenți 4742 de candidați din totalul de 4788 de candidați înscriși pentru această probă (99,04%): 4614 candidați din promoția curentă, respectiv 128 din promoțiile anterioare. Nu au participat 46 de candidați: 29 din promoția curentă și 17 din promoțiile anilor anteriori.

Nu au existat tentative de fraudă și nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:
● marți, 21 iunie – proba obligatorie a profilului
● miercuri, 22 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării
● joi, 23 iulie – Limba și literatura maternă

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
● recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
● susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
● obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul poate fi apelat gratuit în perioada 20 – 23 iunie, între orele 8:00 – 16:00.