43 hectare de teren de la Fortus scoase la licitatie

foto_FORTUS

Mureş Insolvency SPRL, cu sediul social în Tîrgu – Mureş scoate la licitatie 43 hectare de teren intravilan, de la Fortus. Pretul de pornire a licitatiei este de 20,5 milioane de euro fara TVA.

Pot participa la licitatie acele persoane fizice si/sau juridice care achita garantia de participare de 10% din pretul de strigare, caietul de sarcini si taxa de participare la licitatie si isi anunta intentia de participare la licitatie, pana in ziua anterioara organizarii licitatiei, ora 13:00.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 10% din pretul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ in parte, suma ce va fi depusa in contul de lichidare al societatii FORTUS S.A.