400 de nereguli găsite de ITM Iași la mașinile de transport

itm iasi

Săptămâna aceasta, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi au desfăşurat acţiuni concertate de control, vizând relaţiile de muncă din domeniul transporturilor rutiere, în special cele realizate cu autocamioane mai grele de 3,5 tone şi cu automobile cu o capacitate mai mare de 8 locuri, în cadrul unei Campanii naţionale organizată de Inspecţia Muncii.

Vizitele de inspecţie s-au realizat în trafic, în zona rampelor de încărcare-descărcare, în autogări, în spaţiile vamale şi la sediile operatorilor de transport rutier. Acţiunile de control în trafic s-au realizat în cooperare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3 şi Poliţia Rutieră.

Cele mai multe neconformităţi în relaţiile de muncă din domeniul transporturilor rutiere, se referă la:

– neînregistrarea duratei reale a timpului de muncă pentru conducătorii auto, care include şi alte activităţi sau perioade de timp decât cele care rezultă din diagramele tahograf;

– neacordarea repausului zilnic, săptămânal şi a concediilor de odihnă anuale;

– necompensarea cu timp liber, respectiv neplata muncii suplimentare prestate de conducătorii auto;

– neplata integrală a diurnelor, sau a altor drepturi suplimentare acordate pentru deplasare, pentru care de cele mai multe ori nu există documente de stabilire a cuantumurilor şi de evidenţă a plăţilor.

În luna octombrie 2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a controlat în domeniul relaţiilor de muncă 147 de angajatori. Au fost constatate 396 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere şi au fost aplicate 69 sancţiuni contravenţionale totalizând amenzi în valoare de 146.300 lei. 7 angajatori au primit la muncă câte o persoană care presta muncă nedeclarată.

„Transporturile rutiere reprezintă un domeniu cu multe provocări, nu doar pentru salariaţi şi angajatori. Locul de muncă mobil, cerinţele de siguranţă rutieră şi perspectiva internaţională, sporesc complexitatea reglementărilor din domeniul relaţiilor de muncă şi creează dificultăţi suplimentare de monitorizare şi control. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi va acorda în permanenţă o atenţie deosebită transportului rutier, pentru a susţine echilibrul în relaţiile de muncă din acest domeniu, în beneficiul salariaţilor şi angajatorilor din judeţul Iaşi.”