4 oferte pentru studiul de fezabilitate al Drumului Expres Cluj – Dej

drume xpres cluj dej

Ieri a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Elaborarea studiului de fezabilitate pentru „Drum Expres Cluj – Dej”.

Până la termenul limită de deschidere, au depus oferte urmatorii agenți economici:

  1. Asocierea SC ADURO IMPEX SRL – 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA
    INTEGRATA S.P.A. – SC SPECIALIST SMART GROUP SRL
  2. Asocierea SC D P CONSULT SA. – SC EXPLAN SRL – SCA TEAHA & FUZESI
  3. Asocierea SC SEARCH CORPORATION SRL – SC PROIECT-CONSTRUCT
    REGIUNEA TRANSILVANIA SRL
  4. Asocierea SC VIAPONTE ROM SRL – METROUL S.A. – SC CAPITAL VISION SRL

Valoarea estimată a contractului este de aproape 4,5 milioane de euro lei fără TVA. Durata contractului este de 18 luni (din care 14 luni – Elaborare Studiu de Fezabilitate). În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.