4.500 de locuri bugetate la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

foto_studenta

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a primit anul acesta aproape 4.500 de locuri bugetate la cele trei cicluri de studii Bologna, la care se adaugă 1.320 de locuri cu taxă – un total de 5.820 de locuri pentru admitere. Pentru românii de pretutindeni, TUIASI a primit aproximativ 380 de locuri bugetate la cele trei cicluri, dintre care 65% cu bursă. Înscrierea candidaților la ciclul de licență la admiterea 2019 se va desfășura în perioada 13 – 20 iulie la Facultatea de Automatică și Calculatoare, 15 – 18 iulie la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” și 10 – 25 iulie la toate celelalte facultăți, calendarul întreg al admiterii fiind disponibil pe site.

Admiterea se va desfășura după modalitatea implementată în 2017, cu unele modificări: admiterea la masterat va începe imediat după examenele de finalizare a studiilor de licență; admiterea la doctorat va avea o sesiune și în vară, colocviul urmând să se desfășoare în septembrie; după finalizarea admiterii de vară la studiile de licență, vor urma imediat câteva zile pentru aducerea actelor în original.

„Sunt sigur că, în acord cu strategia de dezvoltare a Uniunii Europene și, implicit, cu domeniile prioritare asociate acestei strategii, precum și în acord cu evoluția atractivității și al numărului de absolvenți ai studiilor universitare tehnice, puteau fi alocate mai multe locuri universităților cu profil ingineresc. Mai mult, alocarea acestor locuri este în total dezacord cu «Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020», în care se precizează la art.71 că «datorită faptului că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate științelor inginerești, este absolut necesară corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii». Această opinie privind neconcordanța între declarații și alocarea cifrelor de școlarizare este împărtășită de toți membrii Alianței Române a Universităților Tehnice. Din discuțiile purtate cu reprezentanții MEN, am obținut promisiunea suplimentării locurilor bugetate, indiferent de ciclul de studii, dacă numărul de candidați va depăși cifra de școlarizare. Și sunt convins că așa va fi”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Conform sistemului de admitere implementat în 2017, candidații se vor putea înscrie la oricâte facultăți și specializări ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, plătind o singură taxă și cu un singur dosar de admitere.

Cu ajutorul unui formular online, care va putea fi accesat de acasă, viitorii studenți pot bifa, în ordinea preferințelor, toate facultățile și toate specializările la care vor să se înscrie și pot alege dacă vor să intre în concurs și pentru locurile la taxă (în cazul în care nu prind un loc la buget) sau doar pentru locurile bugetate. Sistemul de admitere este unul complex, informatizat integral și realizat „în casă” de către o echipă TUIASI. Acesta va repartiza candidații în funcție de medii și de ordinea preferințelor absolvenților de liceu și va asigura, de asemenea, și o mai echitabilă distribuție a studenților pe locurile facultăților, ținând bineînțeles seama de ordinea opțiunilor acestora. Distribuția pe locuri se va face în timp real și va putea fi urmărită pe site-ul universității pe perioada admiterii.