35 familii din județul Iași vor primi ajutoare de urgență din partea Guvernului

bani

Guvernul va acorda ajutoare de urgență în sumă totală de 929.100 lei pentru sprijinirea unui număr total de 218 familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase ori situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, în vederea ameliorării situației socio-materiale, de locuit și de sănătate ale acestora.

La nivelul județului Iași, sunt ajutate 35 de familii din sate precum Poiana, Valea Adâncă, Crucea, Grajduri. Sumele sunt cuprinse între 2.000 și 10.000 lei.

Propunerile de ajutoare de urgență au la bază anchetele sociale efectuate de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, care a transmis situațiile centralizatoare cu respectivele propuneri Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Șapte familii și persoane singure din Iași se află în situații de necesitate cauzate de incendii care au afectat atât locuințele, anexele gospodărești, cât și bunurile de folosință îndelungată, familiile respective
confruntându-se cu probleme socio-materiale și de locuit, unele dintre acestea având și probleme de
sănătate, motiv pentru care se află în imposibilitate ca din veniturile proprii să-și poată repara locuințele.

Celelalte familii se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care
pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială.