330 de studenți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au beneficiat de practică specializată într-un proiect de 4,75 milioane de lei

asachi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în parteneriat cu SC Danke Consulting SRL anunță finalizarea proiectului „Inserția absolvenților, prin stagii de pregătire PRACTIcă moderne și eficiente, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, pe piața muncii – PRACTEH”, POCU/626/6/13/131181, cod SMIS 131181, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod Apel POCU/626/6/13, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Operațiunea 3.7 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 330 de studenți care absolvă învățământul superior de la Universitatea Tehnică Iași, în perioada 2020-2022, prin consolidarea sistemului de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni, de la 22.09.2020 până la 21.09.2022.