3.394 persoane angajate prin intermediul AJOFM Iaşi în primul semestru al anului 2021

angajare

Un număr de 3.394 de persoane au fost încadrate în muncă în primele şase luni ale anului, ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării.


Din totalul persoanelor angajate prin intermediul AJOFM Iaşi în primul semestru, 1.464 de persoane au peste 45 de ani, 449 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 569 au între 25 şi 35 de ani, iar 912 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 912 tineri NEETs).


Numărul femeilor încadrate în muncă până la 30 iunie a fost de 1.414 persoane (41,66% din total) iar cel al bărbaţilor de 1.980 de persoane (58.34%).


În funcţie de mediul de rezidenţă, 1.453 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 1.941 persoane sunt din mediul rural.


Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii profesionale (1.238 persoane) şi studii liceale şi post liceale (1.093). Studii gimnaziale aveau 487 dintre persoanele încadrate în muncă, 106 persoane cu învăţământ primar sau fără studii iar 470 de persoane fiind cu studii universitare.