24 comune pot sa faca parte din Zona Metropolitana Iasi, in urma revizuirii legii

blocuri-Iasi

A fost publicată în Monitorul Oficial legea privind zonele metropolitane – Legea nr. 246/2022

Prin această lege se intenționează reglementarea cadrului instituțional, a obiectivelor, competențelor și instrumentelor specifice politicii de dezvoltare metropolitană în România.

Legea revizuiește definiția zonei metropolitane din Codul Administrativ prin introducerea conceptului de teritoriu metropolitan, în cadrul căruia au fost generate relații reciproce de influență în domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural și al infrastructurii edilitare.

Legea definește coroana 1 drept teritoriul cumulat al uat-urilor din imediata vecinătate a unui municipiu, cu care acesta are cel puțin un punct de hotar comun și coroana 2 drept teritoriul cumulat al uat-urilor din imediata vecinătate a primei coroane urbane, cu excepția municipiului reședință de județ, cu care aceasta are cel puțin un punct de hotar comun.

Participarea uat-urilor în cadrul zonelor metropolitane este voluntară.
Zonele metropolitane pot fi eligibile în calitate de solicitant sau partener în cadrul programelor de finanțare, indiferent de tipul sau sursa acestora, atunci când oricare dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației se numără printre categoriile de solicitanți eligibili ai respectivelor programe de finanțare.

Pentru Județul Iași, legea prevede componența teritoriilor metropolitane astfel:

Municipiul Iași

 1. Aroneanu
 2. Bârnova
 3. Ciurea
 4. Comarna
 5. Dobrovăț
 6. Golăiești
 7. Grajduri
 8. Holboca
 9. Horlești
 10. Lețcani
 11. Miroslava
 12. Mogoșești
 13. Movileni
 14. Popricani
 15. Rediu
 16. Românești
 17. Schitu Duca
 18. Tomești
 19. Țigănași
 20. Țuțora
 21. Ungheni
 22. Valea Lupului
 23. Victoria
 24. Voinești

Municipiul Pașcani

 1. Hărmănești
 2. Lespezi
 3. Miroslovești
 4. Moțca
 5. Ruginoasa
 6. Stolniceni-Prăjescu
 7. Valea Seacă