183 de probleme găsite de autorități în urma controalelor din secțiile ATI la nivelul județului Iași

c_6c54b8c3874fca2c8aaaeaa72fb68b58

Echipele mixte de specialiști ai Inspectoratului pentru situații de urgență județean, Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat Iaşi și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi au derulat 12 controale de prevenire la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare existente la nivel județean «Iași (11), Pașcani» și au identificat 183 deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor, din care 19 au fost soluționate pe timpul controlului.

Dintre obiectivele verificate, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” Iași, Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași(dețin aviz de securitate la incendiu), dar nu dețin autorizație de de securitate la incendiu.

Pentru neconformitățile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 62 de sancțiuni contravenționale, cu avertisment. Principalul obiectiv al acestor verificări nu a fost sancționarea potențialelor neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor, ci informarea corectă și pregătirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însușească și să respecte regulile de prevenire a incendiilor.

Deficiențele identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au fost diferite, de la o unitate spitalicească la alta, iar managerii unităților respective au demarat programe de înlăturare a neregulilor constatate. Principalele deficiențe au constat în:

 • nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor;
 • nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor și nu se asigură mentenanța instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor;
 • nu se asigură dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) și nu se asigură verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, iar la unele secţii nu s-au putut identifica cu exactitate tipul de stingător folosit (pe stingator erau precizări doar în limba turcă, nu era trecută cantitatea de pulbere, declaraţie de conformitate conform Ordinului nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu);
 • nu se asigură condițiile de evacuare în caz de situații de urgență;
 • nu se asigură evacuarea fumului și gazelor fierbinți pe circulația comună orizontală închisă;
 • reducerea gabaritului căilor de acces evacuare din holuri sau case de scări, prin amplasarea sau depozitarea de diferite materiale necesare actului medical sau aparatură medicală, mobilier etc.;
 • la nivelul unor spitale controlate se constată faptul că serviciul privat pentru situații de urgență nu este constituit;
 • la unele spitale nu este angajat cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate;
 • instalațiile electrice de forță și iluminat sunt utilizate la capacitate maximă și în acest sens, în unele unități, nu s-au efectuat verificări periodice conform reglementărilor tehnice;
 • depozitele de materiale combustibile nu au fost prevăzute cu dispozitive de evacuare a fumului cu deschidere automată în caz de incendiu la unele secţii ATI;
 • pe căile de evacuare (ieșiri principale pacienți și personal medical) sunt  uși de tip glisant fără ca acestea să aibă în imediata lor apropiere uși pietonale obișnuite (pe balamale), astfel existând riscul de se bloca datorita funcționării defectuoase a mecanismelor lor auxiliare.

*   *   *

            Pentru informarea corectă a opiniei publice facem următoarele precizări:

autorizaţia de securitate la incendiu reprezintă actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau București-Ilfov, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu ;

avizul de securitate la incendiu  reprezintă  actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau București-Ilfov, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situații:

– deține autorizație de securitate la incendiu;

– funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației;

– nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au executat lucrări de modificare;

– autorizate parțial – în sensul în care autorizația a fost emisă pentru un etaj sau o secție din interiorul clădirii.

Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor.