Proiectele Iașului – priorități, susținere bugetară, pledoarie parlamentară

„Proiectele Iașului sunt priorități pentru mine, în calitate de parlamentar, dar și în calitate de ieșean care înțelege și simte nevoia unor schimbări, a unor evoluții în zona infrastructurii, a sănătății sau a proiectelor legate de învățământ, de educație”, a susținut deputatul PSD, Camelia Gavrilă.

Astfel, în cursul săptămânii următoare, alături de ceilalți parlamentari ieșeni ai PSD,  vom susține demersuri și  amendamente pentru introducerea și finanțarea adecvată, prin Bugetul de Stat pentru anul 2019, a următoarelor proiecte:

  1. Autostrada Iași-Târgu Mureș, aprobată prin Legea nr. 291/29.11.2018, proiect ce va avea un rol important în dezvoltarea Iașului și a regiunii Moldovei. Se știe că în propunerea de buget sunt incluse credite bugetare în valoare de 9 milioane lei și credite de angajament în valoare de 37 milioane lei, deci subliniem că proiectul este clar individualizat și nu a fost omis.
  2. Podul peste râul Bahlui în zona Cicoarei, element de infrastructură esențial pentru decongestionarea traficului; estimăm că necesarul investiției este de aproximativ 7 milioane lei.
  3. Varianta de ocolire a Municipiului Iași (Etapa I-Varianta Sud și Etapa a II-a –Varianta Nord), investiție imperios necesară din perspectiva traficului greu și a indicatorilor de poluare ridicați.
  4. Spitalul Regional de Urgență, unul dintre cele mai avansate proiecte ieșene de dată recentă, proiecte în care parlamentarii PSD de Iași, Consiliul Județean Iași și  Primăria Municipiului Iași s-au implicat activ pentru urgentarea, realizarea documentației și a procedurilor necesare.
  5. Sala Polivalentă pentru Județul Iași, obiectiv semnificativ care va găzdui competiții la nivel local, național, european, dar și evenimente culturale artistice de anvergură. Documentația pentru acest proiect este deja conturată de către autoritățile locale județene.
  6. Construirea de noi locuințe pentru tineri, proiect ce are ca obiectiv realizarea a 4 tronsoane de bloc cu un număr total de 72 de apartamente. 

Pentru zona de educație subliniez importanța unor proiecte destinate Județului  Iași – dotarea și reabilitarea unităților școlare și a universităților, infrastructura școlară din mediul rural, digitalizarea învățământului, care trebuie să se apropie urgent de standardele europene.

„Mă preocupă în continuare calitatea infrastructurii școlare ieșene, depășirea aspectelor negative legate de școli fără instalații igienico-sanitare adecvate, motiv pentru care voi susține o necesară strategie națională de acordare a unor sume pentru remedieri, în cazul fiecărei unități de învățământ afectate, cu alocări bugetare importante pentru județul Iași”, a sustinut într-un interviu recent deputatul Camelia Gavrilă.

Cât privește bugetul Ministerului Educației Naționale, acesta trebuie să conțină poziții și sume   pentru modernizarea și  reabilitarea unor instituții educaționale, care se află în mod special în proiectele pe care le susțin consecvent: Palatul Copiilor (Corpul B, Palatul Beldiman), extinderea Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”, reabilitarea internatelor administrate de Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași și respectiv de Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, prin fonduri  și proiecte coordonate de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice.

Apreciez faptul că anul acesta, bugetul  Ministerului Educației Naționale va fi mai mare cu 47%, adică cu 9,8 miliarde lei, sume ce vor avea ca destinație susținerea creșterilor salariale, a investițiilor, dar și modernizarea, digitalizarea și valorificarea tehnologiilor recente în demersul de predare-învățare.  De asemenea, pentru susținerea investițiilor publice, în anul 2019 este prevăzută o alocare bugetară de 4,57% din PIB, procent care include și Programul National de Dezvoltare Locală. În acest sens, reamintim că alocările bugetare pentru județul Iași, în domeniul educației se referă la 132 de obiective de investiții în PNDL I, pentru perioada 2015-2019 și 122 în PNDL II, pentru perioada 2017-2020 (școli și grădinițe în program multianual). Învățământul centrat pe elev și student are nevoie  în continuare de aceste creșteri consecvente și coerente, care să susțină performanța, eficiența și excelența în educație, în așa fel încât în timp să ajungem la dezideratul de 6% din PIB alocări pentru educație.

„Reușitele, progresul, excelența în educație nu reprezintă  variabile independente într-o societate, ci au  valențe direct proporționale  cu implicarea, energia, argumentarea susținute printr-un buget adecvat. Dar bugetul nu este singura condiție dacă nu se asociză cu proiecte, cu resurse umane de calitate, cu decizii legislative inspirate, cu o viziune asupra evoluției societății și implicit a sistemului educațional”, a precizat deputatul prof. dr. Camelia Gavrilă.

„De aceea, susținerea proiectelor din județul nostru nu se limitează doar la această perioadă, în care se discută bugetul, ci este o activitate continuă, de analiză, de monitorizare și opțiune pentru diferite surse de finanțare, diverse proiecte și măsuri, demersuri care necesită timp, forță, uneori chiar presiune politică, dialog, inspirație, dar și contexte favorabile.   Iașul nu poate și nu va fi ignorat. Am convingerea că toți parlamentarii ieșeni ai PSD vor reuși să susțină argumentat interesele județului, iar obiectivele de investiții pe care ni le dorim și care fac parte din agenda de urgențe ieșene să devină treptat realitate concretă”, a subliniat deputatul ieșean.