1,1 miliarde lei de la Guvern pentru decontarea medicamentelor. Ce alte suplimentări au fost aprobate

guvernul-romaniei

Guvernul a aprobat în ședința de aseară rectificarea bugetară de toamnă, absolut necesară în condițiile în care suntem într-o pandemie care generează permanent noi cheltuieli. Rectificarea bugetului a fost gândită având în vedere atingerea unor obiective, precum asigurarea resurselor pentru plata pensiilor majorate, asigurarea cheltuielilor în domeniul sănătății și desigur, asigurarea resurselor financiare pentru plăţile din cadrul măsurilor active, indiferent că este vorba de şomaj tehnic sau de programul flexibil de muncă.

Guvernul a dat asigurări în același timp că sunt plătite despăgubirile pentru fermierii ale căror suprafeţe au fost afectate de secetă și pentru decontarea subvenţiei la motorină.

Principalele suplimentări:
✓ 1,1 miliarde lei pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurarea sumelor necesare decontării medicamentelor, precum și pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale;
✓ 1,0 miliarde lei pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL);
✓ 1,1 miliarde lei pentru subvențiile în agricultură din fonduri externe nerambursabile (FEGA)
✓ 160 milioane lei pentru despăgubirea producătorilor agricol din sectorul vegetal afectat de secetă;
✓ 1,2 miliarde lei suplimentarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;
✓ 352,5 milioane lei plata datoriei publice (dobânzi și comisioane);
✓ 581,0 milioane lei reprezentând Contribuția la bugetul UE și plata suplimentară pentru suplimentarea fondurilor instrumentului financiar pentru sprijin de urgență (ESI) în vederea prefinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul Comisiei Europene, pentru a asigura accesul României la vaccinuri.
✓ 91 milioane lei plăți hotărâri judecătorești (cheltuieli de personal) Ministerul Public