700 de posturi scoase la concurs pentru școlile de subofițeri ale Jandarmeriei

ZDc3OTNmYjVmYmI1ZGY0YjA3ZmQ4NDMxYmM1MQ==.thumb

În perioada 07 – 18 martie 2022 Inspectoratul de Jandarmi JudeţeanIaşidesfășoară activități de recrutarecandidați (bărbațiși femei) în vederea întocmirii dosarelor pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituțiile militare de învățământ ale M.A.I., sesiunea martie – mai  2022.

Pentru această sesiune sunt scoase la concurs 350 de posturi la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni și 350 la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore AlexandruGhica” Drăgășani.

Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC, la adresa de e-mail: sru@jandarmeriaiasi.ro. Modelul cerererii de înscriere, se descarcă de pe site-ul unității www.jandarmeriaiasi.ro – Secțiunea Carieră/Anunțuri admiteri.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, următoarele condiţiişi criterii specifice:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5.  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea;
 9.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşuratactivităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe / în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţiacandidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Pentru detalii suplimentare, putem fi contactați la numărul de telefon 0232/410.425, interior 24.604 – Serviciul Resurse Umane.