Rezultate finale – examenul de definitivat, sesiunea 2018

După soluţionarea contestaţiilor, încă 11 profesori ieşeni au depăşit pragul mediei 8 şi au promovat examenul de Definitivat susţinut în data de 18 iulie. Astfel, un total de 328 de cadre didactice, reprezentând 79,42% din totalul de 413 candidaţi din judeţul Iaşi care au avut lucrări transmise spre evaluare, au obţinut definitivarea în învăţământ. La nivelul ţării, procentajul final de promovare este de 79,59% faţă de 75,75% iniţial, ceea ce plasează judeţul nostru în zona de promovare a mediei naţionale.

Disciplinele cu cei mai mulţi candidaţi în cadrul examenului au fost Învăţământul preşcolar (104 de candidaţi), Învăţământul primar (80 candidaţi), Educaţia fizică (44 candidaţi), Limba şi literatura română (30 candidaţi) şi Psihopedagogia specială (27 candidaţi). Între disciplinele cu rate de promovare de peste 90% se numără Învăţământul preşcolar, Biologia, Matematica, Psihopedagogia specială şi Religia ortodoxă.

Cadrele didactice care au obţinut dreptul de practică în învăţământ în urma promovorarii acestui examen vor beneficia în continuare de consiliere şi monitorizare din partea profesorilor metodişti şi a inspectorilor de specialitate, având, în acelaţi timp, posibilitatea de a beneficia de oportunităţi importante de dezvoltare profesională: înscrierea la gradele didactice, participarea la activităţile comisiilor metodice de la nivelul unităţilor de învăţământ, ale cercurilor metodice, înscrierea la programele de formare oferite de Casa Corpului Didactic Iaşi, la atelierele de lucru organizate de I.S.J. Iaşi în vederea promovării importanţei dezvoltării profesionale în carieră didactică.