Reatestare pentru asistenții medicali

Esti asistent medical, ti-ai intrerupt din varii motive activitatea si vrei sa revii la halatul alb? Nimic mai simplu dar ai nevoie de reatestare! Asistenţii medicali care îşi întrerup activitatea pe o perioadă îndelungată de timp, de mai mulţi ani, şi care vor să îşi reia activitatea, trebuie ca mai întâi să fie testati.

Reatestarea competenţei profesionale a acestora se face la cerere de către o comisie a filialei Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali in România (OAMGMAMR), în baza unei metodologii. Decizia care a fost luată de curând şi aparţine acestui Consiliu.

„Reates​tarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie. În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea
profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz“, au precizat reprezentanţii OAMGMAMR, filiala Iaşi.

Reatestarea constă într-un stagiu practic, urmat de un examen teoretic. Stagiul de reatestare se va efectua într-o unitate sanitară, urmând să se desfăşoare sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent şef de secţie. Nota minimă pentru promovarea acestuia este 7, fiind nevoie ca după finalizarea stagiului să fie susţinută o probă teoretică în termen de 60 de zile, fiind vorba despre un test-grilă cu 40 de întrebări.