Proiect european la IRO pentru specializarea medicilor

Institutul Regional de Oncologie Iaşi lansează proiectul “Îmbunătățirea competențelor personalului
medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”. Proiectul este cofinantat prin
programul operational capital uman 2014-2020 , are o valoare de peste 13 milioane de lei si va fi
implementat în localitatea Iaşi, pe o durată de 3 ani.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe a profesioniștilor
din sectorul medical prin dezvoltarea și furnizarea unor pachete integrate de formare medicală continuă
a personalului implicat în prevenția, diagnosticarea și terapia principalelor forme de cancer din România.
Obiectivele strategice sunt:
– Creșterea competențelor pentru 800 de cadre medicale implicate în prevenția, diagnosticarea și
terapia principalelor forme de cancer din Romania prin furnizarea a 4 pachete de programe
formare medicală:

1) Îngrijirea pacientului cu cancer avansat;

2) Radioterapia modernă – concepte și tehnici de radioterapie în tratarea cancerului;

3) Prevenția principalelor forme de cancer;

4) Comunicare eficientă cu pacientul oncologic – Dezvoltarea competențelor cadrelor medicale din domeniul oncologic din România prin realizarea a 6 ghiduri de practică medicală în ceea ce privește utilizarea radioterapiei în tratamentul bolnavilor de cancer,
– Îmbunătățirea cadrului metodologic și a competențelor tehnice a cadrelor medicale din
oncologie prin facilitarea participării la programe de formare medicală transnațională și
congrese internaționale,
– Creșterea gradului de implicare a cadrelor mediale din oncologie din România în initiațivele
europene de schimb de informații prin participarea la un program de stagii practice
transnaționale.