Premieră: Şefii judeţului vor privatiza managementul unui parc industrial

Sharing is caring!

Plenul Consiliului Jude­ţean (CJ) va adopta, poimâine, două decizii importante în ceea ce priveşte parcurile industriale din subordine. Pe ordinea de zi a şedinţei din 25 iulie au fost incluse două proiecte ce fac referire la parcul agroindustrial „Transagro­polis“ şi la parcul industrial de la Leţcani.

În primul caz, consilierii urmează să aprobe alocarea unei sume de peste 32.000 lei pentru realizarea unui studiu ce va fundamenta decizia instituţiei de a concesiona, ulterior, serviciile de administrare şi operare a parcului agroindustrial.

„Conce­siunea serviciilor de management se bazează, în primul rând, pe necesitatea asi­gurării unui management profesionist (…) Studiul de fundamentare trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitate economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţio­nale ale proiectului în cauză“, se arată într-un referat de specialitate întocmit de Marieta Afilipoaie, director executiv în cadrul CJ.

Planuri mari la Leţcani

La sfârşitul lunii iunie, printr-o dispoziţie a preşedintelui Maricel Popa a fost constituită o Comisie cu rol de a pregăti şi planifica contractul de concesiune. Într-o şedinţă din iulie, Comisia a decis întocmirea studiului în concordanţă cu o cerinţă legală în astfel de cazuri.

În ceea ce priveşte parcul industrial de la Leţcani, gestionat de Iasi Industrial Park SRL, firmă ce este deţinută de CJ, consilierii vor aproba preţul minim de pornire a licitaţiei publice de concesionare a terenurilor din incintă către companii interesate: 1 euro/mp/an. Proce­du­rile de licitaţie vor fi organizate de către firma menţionată în baza unui regulament aprobat de plenul CJ.

De menţio­nat că durata contractelor cu rezidenţii nu va putea depăşi, în primă instanţă, anul 2033.

„Orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţio­nează conform legii şi desfă­şoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţi­fice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, este eligibil să devină rezident în cadrul parcului industrial în urma depunerii unei solicitări. Atribuirea suprafeţelor de teren în parc se va face în urma unei licitaţii publice“, se arată într-un referat de specialitate întocmit de specia­liştii CJ.

De remarcat că tere­nurile vor putea fi închiriate cu 1 euro/mp/an, în condiţiile în care valoarea unitară a suprafeţelor din parc a fost evaluată la 15 euro/mp. Parcul industrial de la Leţcani, cu deschidere la drumul european şi în apropiere de drumul spre Bogonos, are o suprafaţă totală de 18,6 ha.

Deocam­dată, nu e clar câte suprafeţe vor fi închiriate, dar, pentru acest an, unele estimări arată că ar putea fi concesionate cel puţin 3 ha.

Sursa: Ziarul de Iași

shares