Mecanismul privind plata defalcată a TVA

Mecanismul privind plata defalcată a TVA este aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Agentia Nationala de Administrare Fiscala avertizeaza ca veţi fi înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA in situaţia în care în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă nu achitaţi obligaţiile fiscale restante reprezentând TVA.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasarea TVA, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă.

Obligatiile fiscale reprezentant TVA sunt considerate cele în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor.

În acest sens ANAF vă recomandă să verificaţi permanent situaţia dumneavoastră fiscală, fie utilizând Spaţiul Privat Virtual, fie prin prezentarea Ia sediul organului fiscal, în vederea preîntâmpinării neconcordanţelor sau, după caz, remedierii acestora în timp util pentru a evita situaţiile în care veţi fi încadrat din oficiu Ia aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

În situaţia în care în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă nu achitaţi obligaţiile fiscale restante reprezentând TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit acest termen, veţi fi înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.