Iaşi | Taxele locale pot fi plătite și între Crăciun și Revelion

Ieșenii pot plăti taxele și impozitele locale și între Crăciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu va lucra în zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. În zilele de 27 și 28 decembrie 2018 obligațiile la bugetul local pot fi achitate între orele 8.30 – 18.30.ncepând cu ziua de 3 ianuarie 2019 toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local inclusiv cele aferente anului 2019 se vor încasa în regim de program normal, respectiv zilnic între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilelor de joi, când programul este 8.30 – 18.30.

Principalele impozite și taxe locale se achită în doua tranșe egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.