Ce interese nevăzute mai ţin în viaţă fostul Combinat de Utilaj Greu de la Iaşi?

Sharing is caring!

Comisioane şi onorarii pe cât de imense pe atât de revoltătoare, de milioane de lei, supte din cadavrul fostului combinat de utilaj greu de la Iaşi. Asta se întâmplă, culmea, deşi fostul CUG nu mai are de ani buni activitate de producţie u mai concret, administratorul judiciar, Mureş Insolvency SPRL, emite o factură de 3,5 milioane de lei ca onorariu pentru sine şi blochează în conturi suma de 884.600 de lei, cu titlu de comision datorat firmei sale de insolvenţă. Situaţia îi umple de revoltă pe foştii angajaţi, care au de ridicat de ani buni salariile restante.

În timp ce foştii angajaţi Fortus îşi „cerşesc“ salariile restante, unii chiar şi din 2012 încoace, administratorul judiciar emite o factură revoltătoare, de 3,5 milioane de lei, ca onorariu pentru sine.

În plus, blochează în conturi suma de 884.600 de lei, cu titlu de comision datorat firmei sale de insolvenţă, Mureş Insolvency SPRL. Această situaţie de-a dreptul dramatică pentru foştii angajaţi ai combinatului apare în Bu­letinul Procedurilor de Insol­venţă din 27 iulie, în sentinţa 115/C, ce vizează contestaţia di­rec­torului Fortus SA, Gheorghe Chişcă, cu privire la modul de calcul al onorariului administratorului judiciar.

Acesta cere judecătorului sindic clarificarea, în condiţiile în care Todor Ignaţie, administratorul judiciar al fostului combinat de utilaj greu şi-a stabilit, cu ajutorul cre­ditorilor, un comision de 3% plus TVA din valoarea cranţelor recuperate de creditori prin darea în plată a activelor.

Asta după ce, iniţial, printr-o hotărâre a adunării creditorilor din 2016, i se stabilise onorariul de 2,9% TVA inclus, din sumele recupe­rate şi distribuite creditorilor din tabelul definitiv de creanţe. Mai exact, Todor Ignaţie a cerut mo­dificarea pentru a putea încasa comisioane şi din alte vânzări, nu doar din cele din tabelul definitiv.

Contestaţia lui Chişcă a fost respinsă, unul dintre motive fiind acela că solicitarea este tardivă. Menţionăm faptul că, atunci când s-a votat onorariul, Gheorghe Chişcă şi-a exprimat votul favorabil, în urma voturilor neînregistrându-se nemulţumiri.

În prezent, Chişcă contestă o serie de măsuri întreprinse de administratorul judiciar, respectiv neplata din fondurile obţinute din valorificarea unor bunuri negarantate către creditori a creanţelor salariale înscrise în tabelul creditorilor din planul de reorganizare.

„Prin operaţiunea de dare în plată, s-a acoperit în plus Mu­nicipiului Iaşi suma de 29.9 milioane de lei, această sumă nefiind cuprinsă în Planul de reorganizare a Fortus SA. Din numerarul existent în caseria debitoarei, administratorul ju­diciar a reţinut în cont o sumă de 884.619 lei, cu titlu de comision datorat administratorului judiciar, o măsură criticabilă din mai multe puncte de ve­dere, depunând şi factura pentru o sumă de 3,5 milioane de lei, cu titlu de onorariu. Aceas­tă plată solicitată nu a fost trecută în niciun raport, deşi cuan­tumul mare al sumei necesită, totuşi, atenţia creditorilor, însă maniera în care s-a încercat să se obţină aceşti bani ridică multe semne de întrebare“, a precizat Chişcă în contestaţia sa.

Foştii angajaţi nu au câştig de cauză la Mureş

Toate acestea se petrec în contextul în care, în BPI din 3 august a.c., apare sentinţa prin care judecătorul sindic respinge contestaţia formulată de aproximativ 400 de foşti angajaţi. Aceştia contestă modul discri­minator prin care s-au făcut plă­ţile în ultimul timp. Unul dintre cei care trebuie să primească salariile din urmă este Dan Tăutu, care cere drepturi salariale din perioada noiembrie 2012 – iunie 2015.

Iniţial acesta a făcut o cerere înregistrată la Tribunalul Iaşi, care mai apoi a fost declinată de Curtea de Apel Iaşi la Tribu­nalul Specializat Mureş. Fostul angajat cere să fie înscris în tabelul definitiv al creanţelor, deoarece a fost angajat timp de 35 de ani la combinat, pe postul de inginer mecanic.

Dan Tăutu îşi cere drepturile în contextul în care unii dintre colegii lui au primit o parte din restanţe, iar alţii au încasat integral banii. Ca într-o piesă de teatru cu final previzibil, instanţa de la Târgu Mureş respinge cererea formulată de Tăutu şi decide îna­intarea cererii către administratorul judiciar. Adică îl trimite direct în „gura lupului“, să-şi ceară banii de acolo.

Amintim cititorilor că, în ultima perioadă, s-au făcut mai multe disponibilizări, numărul total al an­gajaţilor activi fiind în prezent în jur de 40. Planul de reorganizare a început cu 1.600.

SURSA: Ziarul de Iași

shares