C.T.P. Iaşi angajează tehnician echipamente de calcul și rețele

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 21 mai – 23 mai 2018, în vederea ocupării postului vacant de tehnician echipamente de calcul si retele.

Principalele atributii:
– Configurarea retelei de la sediul central si de la punctele de lucru;
– Intretinerea de aplicatii, sisteme si servicii;
– Intretinere infrastructura, retele.

Condiţiile de participare la selecţie sunt :

a) studii medii profil informatic ;

b) alte cerinte :- cunostinte la nivel mediu al limbii engleze

Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă relevanta în domeniu;
 abilitati tehnice;
 abilităţi de organizare, planificare ;
 spirit de echipa;
 dorinta de invatare si dezvoltare;
 motivaţia candidatului .
Procedura de evaluare cuprinde trei etape :

– etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 21 mai 2018, orele 14.00 la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
– etapa a II a – testare profesională la data de 22 mai 2018, orele 10.00, din bibliografia afişată;
– etapa a III a – interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 23 mai 2018, orele 10.00 .

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, CV, actele de stare civilă şi studii, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0332- 404709.